Palenie papierosów przez nieletnich – jakie mogą być tego skutki?

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia. Jednak rzadko myślimy o tym, jakie konsekwencje może mieć palenie tytoniu przez dzieci i młodzież. Jakie są skutki palenia papierosów w młodym wieku? Co warto wiedzieć na ten temat?

Palenie papierosów przez nieletnich, a układ oddechowy

Należy mieć świadomość, że dzieci i młodzież, która czynnie pali papierosy jest bardziej narażona na infekcje związane z układem oddechowym. Wynika to z faktu, że nikotyna, znajdująca się w dymie tytoniowym upośledza oczyszczanie dróg oddechowych z zanieczyszczeń i śluzu. Jest to konsekwencją nieprawidłowego funkcjonowania aparatu rzęskowo-śluzowego, pokrywające go drogi oddechowe. Niedostateczne oczyszczanie dróg oddechowych sprzyja zapaleniu płuc, zapaleniu oskrzeli, ale także zapaleniu ucha środkowego. Częste infekcje i stany zapalne, toczące się w organizmie dziecka prowadzą niestety również do upośledzenia procesów wzrastania.

Palenie papierosów przez dzieci, a choroby atopowe

Jak pokazują doniesienia naukowe, narażenie na dym tytoniowy zwiększa ryzyko pojawienia się u dziecka schorzeń atopowych, czyli takich, których istotą jest zwiększona produkcja przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na różnego rodzaju antygeny. Do chorób atopowych należy atopowe zapalenie skóry, astma, ale również alergiczny nieżyt nosa. Schorzenia te istotnie obniżają jakość życia dziecka i utrudniają prawidłowy rozwój.

Palenie papierosów przez dziecko, a zdolności do uczenia się

Jak pokazują artykuły naukowe, dzieci, które palą papierosy, uzyskują gorsze wyniki w nauce, niż dzieci niepalące tytoniu. Zauważono bowiem, że nikotynizm wpływa na większą tendencję do roztargnienia, a także zaburzeń zachowania (polegających między innymi na wybuchowości, nerwowości). Potwierdza to tylko fakt, że palenie w młodym wieku niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka, co z kolei rzutuje na całe jego dalsze życie w społeczeństwie.

Palenie papierosów przez dziecko, a układ sercowo-naczyniowy

Podobnie, jak u osób dorosłych, również u dzieci tytoń niekorzystnie działa na serce i naczynia krwionośne. Nikotynizm powoduje bowiem wzrost ciśnienia tętniczego, a także sprzyja rozwojowi miażdżycy naczyń tętniczych, co z kolei z czasem zwiększa ryzyko poważnych zdarzeń takich, jak zawał mięśnia sercowego i udar mózgu.

Rozpoczynanie palenia w młodym wieku sprzyja utrzymywaniu się nałogu przez całe życie człowieka i istotnie pogarsza stan zdrowia, dlatego powinniśmy starać się chronić naszych najmłodszych przed wchodzeniem w ten groźny nałóg.

Bibliografia

  1. Jolanta Warzycha i inni, Dziecka a nikotyna — rozważania lekarza pediatry i nauczyciela, Postępy Neonatologii, 2,21,2015,
  2. Piotr Podolec, Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.