Kardiolog Warszawa – telemedycyna.

Kardiolog Warszawa – telemedycyna.

Telemedycyna według kardiologa dr. Radosława Sierpińskiego z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie jest to leczenie na odległość, bez bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Jest innowacyjną formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączącą różne elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki nowym technologiom, telemedycyna łamie geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji, obrazów USG, zdjęć rentgenowskich czy TK lub MRI. Pozwala to postawić diagnozę na odległość. W dobie starzejącego się społeczeństwa, telemedycyna jest narzędziem pozwalającym na osiągnięcie wysokiej efektywności świadczeń usług zdrowotnych.

Kardiolog Warszawa – telemonitoring – nie-nowość – ale wciąż luksus. Efektywność i bezpieczeństwo systemów i urządzeń wykorzystywanych do usług telemedycznych, w tym w kardiologii, potwierdzają liczne badania kliniczne. Zbadano wykorzystanie urządzeń do zdalnego monitorowania (RM) urządzeń wszczepialnych, takich jak: stymulatory serca (IPG), kardiowertery-defibrylatory (ICD) i urządzenia do resynchronizacji (CRT), systemów do telemonitorowania oraz teleopieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, a także systemów do prowadzenia telerehabilitacji chorych z problemami kardiologicznymi (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca). Wysoko oceniana jest możliwość prowadzenia konsultacji na odległość z wykorzystaniem technologii mobilnej, tzw. telekonsultacji, celem ustalenia dalszego postępowania w przypadku pacjentów ze złożonymi problemami Kardiolog warszawakardiologicznymi.

Kardiolog warszawa– Telekardiologia ma przyszłość.

Do najprężniej rozwijających się nurtów telemedycyny jest telekardiologia. Dzięki rozwiązaniom telekardiologicznych, chorzy nie muszą wychodzić nawet z domu by być pod stałą kontrolą kardiologa. W Polsce jedną z najszybciej rozwijających się usług z zakresu telekardiologii jest mobileHolter czy TeleEKG,

Usługi telekardiologiczne dzielimy na:

– usługi telekardiologiczne abonamentowe – pacjenta rejestruje się w Ośrodku Diagnostyki Kardiologicznej, gdzie gromadzone są informacje o jego chorobie i leczeniu,

– usługi telekardiologiczne ogólnodostępne – z wyodrębnionymi punktami usług telekardiologicznych wyposażonymi w specjalny telefonu (Kardiotelefon), mające możliwość kontaktu z aparatami analogowymi TeleEKG.

Kardiolog Warszawa – e-kardiolog. Centrum Telekardiologii w Warszawie ulokowane jest w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pod kierownictwem Dr hab. n. med. Ewy Piotrowicz. Centrum zajmuje się realizacją i nadzorem procedur telemedycznych, a w szczególności:

-teleopieki kardiologicznej poprzez codzienną analizę danych z telemonitorowania objawów, EKG czy ciśnienia tętniczego,

-home-monitoringu urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT-D) chorych z niewydolnością serca,

– telerehabilitacji kardiologicznej, uwzględniającej przygotowanie pacjentów do realizacji procedury,

-tele event holter EKG – ocena zdarzeń,

-tele holter EKG,

-tele monitorowanie ciśnienia tętniczego,

-telekonslutacji kardiologicznych.