Kardiolog Warszawa – co to są choroby układu sercowo-naczyniowego?

Kardiolog Warszawa – co to są choroby układu sercowo-naczyniowego?

Choroby serca stanowią około 50% wszystkich zgonów (dziennie z tego powodu umiera w Polsce około 500 osób, rocznie nawet 180 000). Są najczęstszą przyczyną hospitalizacji oraz rosnącej niepełnosprawności społeczeństwa, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Pomimo bardzo dobrych metod diagnostycznych i nowoczesnych sposobów leczenia dolegliwości ze strony układu krwionośnego, ich występowanie w naszym kraju jest o wiele wyższe niż na Zachodzie. Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego co trzeciemu Polakowi doskwiera choroba serca, a częstość nowych zachorowań wzrasta. Choroby układu sercowo- naczyniowego można leczyć i można wyleczyć, niekiedy można ograniczyć ich progresję i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań.

Kardiolog Warszawa – Co jest przyczyną chorób układu krwionośnego? Choroby sercowo-naczyniowe wywołuje wiele czynników. Najbardziej niebezpiecznym jest, jeśli występują jednocześnie kilka z poniższych, tj.: nadwaga, otyłość, stres i stany depresyjne, brak lub niska aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta uboga w składniki odżywcze, palenie papierosów, wysoki cholesterol, nietolerancja glukozy, podeszły wiek, płeć – mężczyźni, występowanie w rodzinie chorób serca.

Kardiolog Warszawa – Rodzaje chorób układu sercowo-naczyniowych. Do najważniejszych chorób układu sercowo- naczyniowego grupując ich według dotkniętych struktur zaliczamy:

– serce: chorobę niedokrwienną serca, ostre zespoły wieńcowe, niewydolność mięśnia sercowego, kardiomiopatię, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca,

– żyły: przewlekła niewydolność żylna, żylaki, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,

– nadciśnienie tętnicze – z nadciśnieniem mamy do czynienia w przypadku podwyższonego ciśnienia tętniczego,

– niewydolność serca – jest to dolegliwość związana z nieprawidłową pracą serca, niemożnością pompowania właściwej ilości krwi bogatej w składniki odżywcze i tlen,

– zawał serca – spowodowany jest brakiem dopływu krwi do mięśnia sercowego przez dłuższy czas. Do zawału serca przyczynia się otyłość oraz nadciśnienie tętnicze,

– arytmia serca – prowadzi do nieprawidłowej miarowości serca,

– udar mózgu – jego konserwacją jest zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Wyróżniamy niedokrwienny lub krwotoczny udar mózgu. U pacjentów z udarem mózgu występuje m.in.: niedowład kończyn i asymetria twarzy,

– choroba reumatyczna serca – zwana gorączką reumatyczną, prowadzi do zapalenia stawów i serca objawiające się dusznościami oraz bólami w klatce piersiowej, niekiedy tachykardią, kołataniem serca i obrzękiem kostek i podudzi.

Kardiologia Warszawa – Ranking szpitali i oddziałów szpitalnych 2018 w zakresie kardiologii. Według rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych 2018 opracowanego przez czasopismo „Menedżer Zdrowia” i „Wprost” w części:

– kardiologicznej trzecie miejsce zajęły: Instytut Kardiologii w Warszawie – Klinika Wad Nabytych Serca, Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Oddział Szybkiej Diagnostyki, Oddział Kardiomiopatii, Oddział Zaburzeń Rytmu Serca,

– kardiochirurgicznej również trzecią lokatę uzyskał Instytut Kardiologii w Warszawie – Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii.