Jak wygląda skuteczna terapia odwykowa?

Leczenie alkoholizmu to proces trudny i długotrwały. Skuteczna terapia odwykowa wymaga zaangażowania chorego, członków jego rodziny oraz personelu godnego polecenia ośrodka. W tym wypadku warto podkreślić niepodważalną rolę prywatnych ośrodków leczenia uzależnień, które poszczycić się mogą wysoką skutecznością prowadzonych działań.

Terapia odwykowa Kraków

Ośrodki leczenia uzależnień położone są na terenie całego kraju. W przypadku takich, w których realizowana jest alkoholowa terapia odwykowa Kraków, Warszawa czy inne wielkie miasta dają możliwość wyboru prywatnych placówek. Podczas ich poszukiwania nie należy się jednak kierować tylko ich lokalizacją i wybierać punkty położne blisko miejsca zamieszkania. Należy bowiem pamiętać o tym, że jakość świadczonych usług w tego rodzaju miejscach może być nieco inna. Dobrym wyznacznikiem poziomu prowadzonego leczenia są przede wszystkim opinie wystawiane przez osoby, które odbyły cykl terapeutyczny oraz statystyki prowadzone przez pracowników zatrudnionych w ośrodkach.

Czym zatem powinien się cechować godny polecenia ośrodek?

Pracownicy godnego polecenia ośrodka powinni służyć swoim podopiecznym wsparciem przez cały czas. Pomoc w tym wypadku może i powinna być udzielana przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. Poza tym, praca prowadzona w ośrodku powinna się cechować wysoką skutecznością, a pacjenci powinni mieć zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Kto powinien prowadzić terapie uzależnień?

Skuteczność leczenia zależy od nastawienia pacjenta oraz postawy osób prowadzących terapię. W tym wypadku warto sięgać po pomoc osób posiadających własne doświadczenie związane z chorobą alkoholową. Poza tym, pozytywne efekty terapii mogą być uzyskiwane poprzez uczestnictwo pacjentów w zajęciach indywidualnych, warsztatach terapeutycznych, zajęciach grupowych oraz konsultacjach psychologicznych.

Czym cechuje się choroba alkoholowa?

Pacjent borykający się z chorobą alkoholową zaprzecza tej sytuacji oraz może zachowywać się w sposób nerwowy i agresywny. Zwykle chorobie towarzyszy utrata zdrowia, rozpad rodziny, narastające problemy w pracy oraz konflikty z prawem. Warto pamiętać o tym, że alkoholizm jest chorobą postępującą oraz w skrajnych przypadkach śmiertelną. Alkoholizm oddziałuje niekorzystnie na wszystkie sfery życia i często określany jest jako choroba ciała, duszy i umysłu. Należy pamiętać o tym, że poprzez odpowiednio prowadzone działania można w znacznej mierze ograniczyć niekorzystne zmiany, w tym poprawić stan zdrowia.

Czym charakteryzować powinna się skuteczna terapia odwykowa?

Na skuteczność terapii odwykowej wpływa kilka czynników, w tym postawa pacjenta oraz zaangażowanie osób sprawujących nad nim opiekę. Personel prowadzący zajęcia powinien mieć szeroką wiedzę zdobywaną na różnorodnych kursach szkoleniowych i warsztatach specjalistycznych. Nie bez znaczenia jest również atmosfera, w jakiej przebiega leczenie. Powinna być ona przyjazna pacjentom. W ramach terapii warto sięgać po różnorodne możliwości leczenia, w tym warsztaty, terapię indywidualną i grupową, muzykoterapię, filmoterapię, medytację oraz konsultacje psychologiczne.

Czy warto decydować się na terapię w specjalistycznym ośrodku?

Zdecydowanie tak. W tego rodzaju miejscach pacjenci spędzają czas w sposób niezwykle pożyteczny. Dni wypełnione są zajęciami, podczas których chorzy mogą zdobywać nowe umiejętności. W tym wypadku niezwykle ważna jest zmiana sposobu myślenia. Konieczna jest również otwartość i odwaga. Należy pamiętać o tym, że leczenie alkoholików nie kończy się wraz z opuszczeniem przez nich specjalistycznych ośrodków. W ich przypadku konieczne jest dalsze zdrowienie, które powinno odbywać się pod nadzorem specjalistów. Wskazane są zatem spotkania niepijących alkoholików oraz pożądane jest uroczyste świętowanie kolejnych rocznic trzeźwości. Wsparcie okazywane choremu jest niezwykle ważne i zdecydowanie ułatwia mu pozostanie w trzeźwości. W specjalistycznych ośrodkach możliwe jest skuteczne leczenie alkoholizmu. Co ważne, terapie odbywają się w przyjaznej atmosferze, a pacjenci mają możliwość stopniowego odbudowywania poczucia swojej wartości. Poprzez właściwie prowadzoną terapię mogą się oni pozbywać poczucia winy oraz krzywdy. Pacjenci przebywający w specjalistycznych ośrodkach prowadzących terapię odwykową mają zagwarantowane warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu. Uczą się walczyć ze stresem oraz zdobywają wiedzę dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Chorzy zdobywają informacje dotyczące postawy asertywnej oraz jej wykorzystywania w codziennym życiu. Wykwalifikowana kadra dba o komfort pacjentów, a prowadzone przez nią terapie cechują się bardzo wysoką skutecznością.