Dobra rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja medyczna to zespół kompleksowych działań, które wykonywane są na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie. Celem tych działań jest przywrócenie osobie pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej i osiągnięcie stanu zdrowia, który pozwalał będzie brać czynny udział w życiu społecznym. Rehabilitacja jest niezbędnym elementem procesu terapeutycznego, który pozwala osiągnąć zadowalający stan zdrowia. Prawidłowo przeprowadzona daje szanse 100% wyleczenia. Ze względu na różne rodzaje rehabilitacji, za kluczowy czynnik uznaje się odpowiedni dobór rodzaju rehabilitacja i toru leczenia. Dużą popularnością cieszy się rehabilitacja neurologiczna, która prowadzona jest najczęściej przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, który składa się z lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, pielęgniarek i psychologów. Tak przeprowadzona rehabilitacja, opiewająca w różnego rodzaju bodźce pozwala osiągnąć pełnie zdrowia. Prekursorem rehabilitacji na świecie jest Howard Rusk. W Polsce natomiast jednym z najpopularniejszych propagatorów jest Wiktor Dega. Podkreśla ona znaczenie rehabilitacji w kontekście procesu medycznego i społecznego. Rehabilitacja ruchowa, przeprowadzona najczęściej przez fizjoterapeutów ma na celu usprawnienie działań osób, posiadających dysfunkcje ruchowe. Często terapia połączona jest z popularnymi zabiegami fizykoterapeutycznymi – laserem, polem magnetycznym, ultradźwiękami i prądami TENS.

Dobra rehabilitacja Warszawa

W Polsce możemy spotkać się z klasycznym modelem rehabilitacji, którego twórcami byli Marian Weiss i Aleksander Hulek. Opiera się ona na podstawowych czterech elementach, między innymi:

  • powszechności, mówiącej o tym, że każdy człowiek posiada prawo do rehabilitacji, bez względu na to w jakim jest wieku i jakie posiada rokowania
  • wczesności, która traktuje o tym, że im szybciej rehabilitacja zostanie podjęta, tym większa jest szansa na to, że chory zostanie wyleczony
  • kompleksowości, która gwarantuje szerokie spectrum działania. Specjaliście skupiają się wówczas na wielu dziedzinach sfery życia pacjenta, między innymi fizycznej, duchowej, psychicznej. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu wielu terapii i technik
  • ciągłości, odpowiednio przeprowadzony proces powinien być ciągły i kontynuowany, aż do zakończenia