Skaner PET/ CT, czy potrzebne jest skierowanie na badanie? Jaki jest jego przebieg?

Badanie przy wykorzystaniu skanera PET/CT należy do jednych z najbardziej innowacyjnych, jakie oferuje współczesna diagnostyka obrazowa. Znajduje ono szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób nowotworowych, a także schorzeń układu sercowego i nerwowego oraz rozpoznaniu stanów zapalnych niewiadomego pochodzenia. Co istotne, skaner PET/ CT nie tylko wykrywa zmiany patologiczne na poziomie komórkowym, ale pozwala również na weryfikację skuteczności podjętych terapii. Czy można jednak skorzystać z tego typu badania bez skierowania lekarskiego? I jaki jest jego przebieg?

Badanie skanerem PET/ CT a skierowanie od lekarza

Badanie PET/ CT jest połączeniem dwóch technologii diagnostyki obrazowej. Pierwszą jest innowacyjna metoda wywodząca się z medycyny nuklearnej, którą jest pozytonowa tomografia emisyjna (PET). Drugą natomiast jest tradycyjna tomografia komputerowa (CT). Skaner PET/CT jest zatem hybrydowym urządzeniem do obrazowania medycznego, które umożliwia uzyskanie niezwykle precyzyjnych danych.

Przy czym oba badania wykorzystują do diagnostyki promieniowanie jonizujące. Dlatego też ich wykonanie wymaga skierowania lekarskiego. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że aktualnie wszystkie badania radiologiczne, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza. Nawet wtedy, gdy badanie realizowane jest prywatnie i NFZ nie refunduje jego kosztów.

Skaner PET/CT – przebieg badania

Samo badanie PET/CT jest nieinwazyjne, wymaga jednak podania dożylnie znacznika izotopowego ([18F]-FDG lub [18F]-cholina), które pozwolą na przeprowadzenie diagnostyki metabolizmu komórkowego. Czas jego trwania wynosi 2-3 godziny. Po podaniu znacznika należy odczekać na leżąco około 60 minut w specjalnym pomieszczeniu. W tym czasie zaleca się picie wody niegazowanej. Samo skanowanie PET/CT trwa ok. 30 minut. Po badaniu należy pić dużą ilość wody. I ważne jest również to, aby przez około 6 godzin po jego wykonaniu unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży.