Rehabilitacja kolana Warszawa

Rehabilitacja kolana Warszawa

Staw kolanowy jest stawem złożonym, który przy intensywnej aktywności fizycznej przejmuje duże obciążenia i odpowiada za stabilizacje i pionizacje niemal całego ciała. Efektem tego są liczne przeciążenia stawu i częstsze urazy. Do najpopularniejszych schorzeń należy:

  • zerwanie więzadła krzyżowego przedniego
  • zerwanie więzadeł bocznych – piszczelowego i strzałkowego
  • uszkodzenie łąkotek – bocznej i przyśrodkowej
  • uszkodzenia rzepki i chrząstki stawowej

W zależności od typu urazu i sił działających na staw dochodzi do degeneracji – naciągnięć, skręceń, stłuczeń, naderwań lub zerwań. Kluczowym elementem stawu kolanowego jest więzadło krzyżowe przednie, odpowiadające za stabilizacje całego ciała. Jest ono narażone na przeciążenia, głównie u osób uprawiających sporty, takie jak piłka nożna, koszykówka,

Znaczenie ACL

Więzadło krzyżowe przednie, w skrócie ACL (anterior cruciate ligament) jest podstawową strukturą stabilizującą kolano. Umiejscowione jest na wewnętrznej powierzchni bocznej kłykcia kości udowej i biegnie skośnie do dołu i przyśrodkowo. Kończy się na polu między kłykciowym przednim kości piszczelowej. Więzadło składa się z dwóch pęczków, przednio-przyśrodkowego i pęczka tylno-bocznego. Na urazy szczególnie narażone jest to pierwsze. Średnie wymiary więzadła to około 4cm długości i 1cm szerokości. Więzadło odżywiane jest przez tętnicę środkową kolana i tętnice dolne kolan. Najczęstszym objawem zerwania więzadła krzyżowego jest krwawienie wewnątrz stawu, świadczące o przerwaniu ciągłości tętnicy. Podstawowym składnikiem budulcowym więzadła jest woda i kolagen – odpowiednio 60% i 35%. Odżywia je także elastyna (5%).

Rehabilitacja kolana Warszawa – działanie pooperacyjne

Postępowanie pooperacyjne podzielone jest na kilku etapów. Pierwszym z nich jest wczesnooperacyjne napinanie mięśni, chód o kulach z delikatnym obciążeniem stopy, mobilizacja blizn i bierne zginanie stawu. Dochodzą do tego elementy pracy z fizjoterapeutą, Działania zależne są od kilku czynników. Między innymi od stopnia wytrenowania pacjenta, miejsca przeszczepu, wieku i czasu, który upłynął do operacji.