Jakie studia medyczne wybrać w Warszawie? Sprawdź!

Studia medyczne w Warszawie to marzenie wielu przyszłych lekarzy. Doskonała renoma uczelni wyższych, świetna jakość nauki, doskonałe zaplecze dydaktyczne, a po ukończeniu studiów wiele możliwości zatrudnienia w szpitalach, przychodniach czy prywatnych klinikach. Stolica stwarza lekarzom wiele możliwości, z których warto korzystać!

Gdzie studiować medycynę w Warszawie?

Studia na Wydziale Lekarskim w Warszawie trwają 6 lat. Są to jednolite studia, po których ukończeniu student uzyskuje dyplom lekarza. W Warszawie kierunek ten studiować można zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach. W pierwszym wariancie kształcenie realizowane jest w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Uczelni Medycznej im. Marii Curie-Skłodowksiej. Z kolei niepubliczne placówki to Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Ukończenie studiów na renomowanych uczelniach sprawia, że lekarz będzie mógł starać się o rozpoczęcie pracy w zawodzie, a możliwości jest naprawdę wiele. Zobacz oferty pracy w Warszawie i oceń, jakie masz możliwości!

Praca dla lekarza w Warszawie

W Warszawie możliwości dostania pracy po ukończeniu studiów medycznych są bardzo szerokie. Szpitale, kliniki, a także przychodnie poszukują specjalistów, którzy wezmą pod opiekę pacjentów i nawiążą współpracę na dłuższy czas. Ukończenie studiów medycznych daje wiele możliwości, ale należy pamiętać, że jest to zawód wymagający stałego kształcenia. Lekarze nie kończą edukacji na 6-letnich studiach, lecz kontynuują naukę w ramach szkoleń specjalizacyjnych I i II stopnia, jednocześnie pracując zawodowo. O ile w ramach studiów realizują ujednolicony program nauki, o tyle szkolenia specjalizacyjne realizowane są już w ramach zainteresowań zawodowych danego lekarza. Pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria – możliwości jest sporo.

Wybierając specjalizację należy pamiętać, aby kierować się własnymi zainteresowaniami, wtedy praca staje się przyjemnością. Jednocześnie ukończone studia lekarskie nie zamykają lekarzom możliwości do ciągłego rozwoju, a szkolenia specjalizacyjne można realizować również w późniejszym okresie pracy zawodowej. Lekarze po studiach mogą zdecydować o kontynuacji nauki w ramach specjalizacji I stopnia w chorobach wewnętrznych, a dopiero później wybrać dyscyplinę szczegółową. Niektóre specjalizacje wręcz wymagają ukończenia w pierwszej kolejności ukończenia tej specjalizacji, ponieważ daje ona podstawy do dalszej, bardziej szczegółowej nauki. Po ukończeniu specjalizacji II stopnia lekarz nie musi kończyć nauki, w dowolnym momencie może podjąć decyzję o rozszerzeniu uprawnień i ukończeniu kolejnej specjalizacji. Często lekarze decydują się na takie rozwiązanie w ramach specjalizacji uzupełniających się, jak np. alergologia i pulmonologia. Niektórzy lekarze decydują się na rozszerzenie kompetencji w zależności od potrzeb rynku pracy, wybierając te specjalności, w których obserwuje się zdecydowany brak pracowników.

Kierunki medyczne to nie tylko medycyna

Szukając studiów warto pamiętać, że studia medyczne to nie tylko wydział lekarski. W branży medycznej tak samo jak lekarze potrzebne są pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni. Ci ostatni mogą szkolić swoje umiejętności i zdobywać wiedzę m.in. na uczelniach: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Uczelnia Medyczna im. Marii Curie-Skłodowskiej.