Jak może być wykorzystana procedura upadłości konsumenckiej?

 

Nadmierne długi to problem, który dotyka coraz więcej konsumentów. Nie zawsze można sobie poradzić z nimi w standardowy sposób. W takim przypadku niezbędne jest zdecydowanie się na skorzystanie z wyjątkowych narzędzi, które pozwalają unormować sytuację finansową. Do takich zalicza się upadłość konsumencka. Procedura opisana na , to sposób na ograniczenie problemów związanych z brakiem możliwości dalszego spłacania długów. Wynika to z możliwości między innymi zawieszenia między innymi realizowanych już windykacji czy egzekucji. Dla wielu osób wniosek o upadłość konsumencką jest sposobem na uzyskanie spokoju psychicznego. Natomiast należy sobie zdawać sprawę, że nie jest to procedura, która pozwala zapewnić umorzenie długów. Jej celem jest zapewnienie możliwości zawieszenia naliczania odsetek, co ogranicza dalszy wzrost zadłużenia. Równocześnie sąd ustala takie spłaty zobowiązań, które są możliwe do realizowania przez zadłużonego.

Jak wygląda procedura?

Oczywiście wszczęcie procedury upadłości konsumenckiej, wymaga zdecydowania się na wejście na drogę sądową. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Dopiero wniosek o upadłość konsumencką 2021 złożony w sądzie rozpoczyna całą procedurę, która odbywa się w ramach procesu sądowego. Trzeba również brać pod uwagę, że najczęściej konieczne jest zdecydowanie się na obsługę ze strony prawników. Specjaliści, którzy zajmują się realizowaniem procedury upadłości konsumenckiej są w stanie zapewnić skuteczne prowadzenie sprawy. Natomiast sami podzielnie można wykorzystać wniosek o upadłość konsumencką druk, który po uiszczeniu opłaty można złożyć w celu rozpoczęcia procesu upadłości. Jednak to nie wszystkie wydatki, które trzeba będzie ponieść. Trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia również kosztów całej procedury. Wiele zależy od tego jak długo będzie ona trwała. Dodatkowo przy korzystaniu z usług prawników trzeba będzie się liczyć z kosztami związanymi z zapłaceniem za usługi takich specjalistów.