Interpretacja wyników morfologii

Morfologia to jedno z najpopularniejszych podstawowych badań. Zleca się je nie tylko, aby monitorować przebieg chorób i leczenia, ale również profilaktycznie, by sprawdzać okresowo stan swojego zdrowia.

Na czym polega morfologia?

Morfologia polega na ocenie zawartości czerwonych krwinek – erytrocytów, białych krwinek – leukocytów czy płytek krwi – czyli trombocytów. Do wykonania morfologii potrzebne jest około 5 ml krwi do specjalnej probówki z antykoagulantem.

Czerwone krwinki w morfologii

Jeden z podstawowych pomiarów w morfologii krwi. Testy można podzielić na 3 podstawowe grupy – liczbę czerwonych krwinek, ich objętość oraz stężenie hemoglobiny. Wśród testów czerwonych krwinek można wymienić np.:

 • HB/HBL/HBG – czyli stężenie hemoglobiny we krwi
 • MCV – czyli średnia objętość czerwonej krwinki
 • MCH – średnia masa hemoglobiny w czerwonej krwince
 • RCB – czyli zawartość czerwonych krwinek
 • HTC – czyli hematokryt
 • MCHC – czyli stężenie hemoglobiny w erytrocycie
 • RC – czyli liczba retikulocytów, będących niedojrzałą formą czerwonej krwinki
 • RDW – czyli współczynnik zmienności rozkładu objętości czerwonych krwinek

Białe krwinki w morfologii

Morfologia pozwala również na badania białych krwinek, między innymi na:

 • WBC – ogólna ilość białych krwinek
 • Monocyty
 • Bazofile
 • Eozynofile
 • Limfocyty
 • Neutrofile

Płytki krwi w morfologii

Najmniejszym elementem składników krwi są jej płytki. Wyniki morfologii pozwalają na poznanie takich elementów jak:

 • PLT – całkowita liczba płytek krwi
 • MPV – średnia objętość płytek krwi
 • PDW – zmienność objętości płytek krwi

Interpretacja wyników badań

Należy pamiętać, że prawidłowo odczytywać wyniki krwi może jedynie lekarz, który wie, jak odczytywać poszczególne wyniki badań, jak również wie, jak poszczególne wyniki ze sobą zestawić. Jedynie dobrze przeprowadzona analiza wyników krwi pozwala na wiarygodne postawienie diagnozy.

Morfologia krwi powinna być wykonywana co najmniej dwa razy w roku, by na bieżąco kontrolować swój stan zdrowia, i odpowiednio szybko zareagować w razie jakichkolwiek niepokojących odchyłów.