Depresja u osób chorych na nowotwory

Depresja klasyfikowana jest do zaburzeń psychicznych. Konieczność jej leczenia nie ulega wątpliwości. Osoba z problemem depresyjnym, która zostanie pozostawiona sama sobie z tym problemem, może nie znaleźć wyjścia z tej sytuacji. W konsekwencji może ją to pchnąć nawet do samobójstwo. Między innymi dlatego tak ważne jest to, abyśmy obserwowali swoje otoczenie i potrafili dostrzec w nim osoby mogące cierpieć na depresję. Kiedy już je dostrzeżemy, warto wiedzieć jak można im pomóc.

Depresja, a nowotwór

Badania naukowe potwierdzają, że osoby wliczające się do pewnych grup mogą być bardziej narażone na depresję. Jedna z tych kategorii to osoby cierpiące na nowotwory. Tak zwany rak może być poważnym i wydaje się że uzasadnionym powodem do wpadnięcia w depresję. Stan ten może być potęgowany przez fakt, że nowotwór jest mocno zaawansowany, ma postać złośliwą lub rokowania na wyzdrowienie nie są wysokie. Niestety, depresja w połączeniu z chorobą nowotworową nie ułatwia leczenia. Negatywne nastawienie pacjenta do swojej sytuacji, rezygnacja i brak wiary w możliwość powrotu do zdrowia sprawiają, że szanse powodzenie się leczenia mogą być zdecydowanie mniejsze. Na szczęście istnieją sprawdzone metody i sposoby udzielania pomocy osobom cierpiącym na depresję w chorobie nowotworowej.

Objawy depresji u pacjentów onkologicznych

Jak najłatwiej rozpoznać objawy depresji u pacjentów onkologicznych? Nie ulega wątpliwości że największe możliwości mają na to osoby z ich najbliższego zachowania. Potrafią one dostrzec różnice w zachowaniach. Może to być wycofanie z życia codziennego, apatia, brak energii w działaniu, zmiana uosobienia na bardziej pesymistyczne oraz wszelkie zauważalne zmiany zachowań, odbiegające od dotychczasowych wzorców. Niekoniecznie depresja u pacjenta onkologicznego musi objawiać się emocjami negatywnymi. Bardzo często może dochodzić do sytuacji, w której pacjent będzie próbować tuszować swoją depresją udawanym dobrym nastrojem, dowcipem lub innymi zachowaniami, które w żaden sposób do niego nie pasują. Każda zauważona w ten sposób zmiana zachowania powinna być poddana analizie i natychmiast należy podjąć kroki. Szybkie działanie pozwala szybciej wyjść choremu z depresji.

Jak leczyć depresję podczas nowotworu?

Wiele osób postrzega stwierdzenie choroby nowotworowej jako wyrok na siebie. W takim momencie nie trudno wpaść w depresję. Dodatkowo, może temu sprzyjać samotność, brak zainteresowania ze strony bliskich lub kiepskie rokowania leczenia. Jak zatem można leczyć depresję podczas nowotworu? Przede wszystkim bardzo ważne jest zaoferowanie choremu profesjonalnej pomocy lub ułatwić mu znalezienie i dotarcie do niej. Może to być również wykazanie zainteresowania, a także pomoc w stworzeniu planu leczenia. Umówienie wizyty u onkologa, wykonanie badań i wdrożenie leczenia. Każde działanie podejmowane w celu zahamowania nowotworu jest powodem do lepszego poczucia i źródłem nadziei. Jest to jedna ze skuteczniejszych metod aby depresja została zwalczona.