Czy pasażer samochodu może otrzymać odszkodowanie?

W wypadku komunikacyjnym poszkodowanymi często są pasażerowie, zarówno po stronie sprawcy, jak również kierowcy, który nie zawinił w zdarzeniu drogowym. Odszkodowanie powypadkowe przysługuje zarówno kierowcom, jak również pasażerom. Wiele zależy jednak od okoliczności zdarzenia oraz od zasady winy i ryzyka. W tym miejscu postaramy się powiedzieć więcej o zasadach, na podstawie których wypłacane są odszkodowanie po wypadku pasażerom.

Zasada winy a zasada ryzyka – o co chodzi?

W przypadku, gdy pasażer podróżuje z kierowcą nieodpłatnie, obowiązuje zasada winy. Kierowca będzie zobligowany do naprawienia wyrządzonych szkód, o ile oczywiście udowodniona zostanie mu wina. W sytuacji, gdy pasażer podróżuje odpłatnie, np. taksówką, wówczas występuje zasada ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany nie ma obowiązku udowodnienia winy kierowcy. Dzięki temu, odszkodowanie komunikacyjne zostanie wypłacone dużo szybciej. Niezależnie od zasady winy i ryzyka, zadośćuczynienie jest wypłacane z OC sprawcy zdarzenia.

Co obejmuje odszkodowanie dla pasażera?

Pasażer jest chroniony na identycznej zasadzie, co kierowca pojazdu. A zatem, odszkodowanie komunikacyjne pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, straty materialne, a także ewentualne straty związane z brakiem możliwości zarobkowania po wypadku. Wszystkie z tych szkód zostaną opłacone z ubezpieczenia OC sprawcy. To właśnie z tego powodu, każdy kierowca w naszym kraju ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

OC sprawcy to niejedyna polisa, która chroni interesy osób poszkodowanych. Każdy kierowca może również wykupić polisę NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Taka polisa obejmuje nie tylko kierowcę, ale również jego pasażerów. Dzięki temu, odszkodowania powypadkowe otrzymane przez pasażerów mogą być odpowiednio wyższe. Taka sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy kierowca, z którym podróżowaliśmy, przyczynił się do wypadku.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – kto opłaci odszkodowanie?

Także w tej sytuacji, pasażerowie są chronieni na tych samych zasadach, co kierowca. Na miejsce zdarzenia należy wezwać odpowiednie służby, które zajmą się spisaniem zeznań, a także ocenią stan zdrowia poszkodowanych. Zebrane informacje będą podstawą do wypłacenia  Jeśli nie uda się ustalić personaliów zdarzenia, wówczas, zadośćuczynienie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który pokryje zarówno straty poniesione przez kierowcę, jak również przez podróżujących z nim pasażerów.

Czy pasażer może ponosić współwinę za wypadek?

Współwina pasażera za wypadek komunikacji to rzadka sytuacja. Częściej zdarzają się jednak sytuacje, w których pasażer przyczynił się do poniesienia obrażeń, co może stanowić podstawę pozwalającą ubezpieczycielowi na obniżenie odszkodowania. Do takich okoliczności zaliczymy chociażby niezapięte pasy bezpieczeństwa. Ponadto, odszkodowanie Warszawa może być niskie, jeśli kierowca w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Warunkiem jest jednak udowodnienie pieszemu, że świadomie wsiadł do samochodu prowadzonego przez osobę nietrzeźwą.

W jaki sposób pasażer może ubiegać się o odszkodowanie?

Pasażer powinien udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC posiada sprawca wypadku. Należy podać numer polisy, a także wykorzystać oświadczenie spisane przez sprawcę wypadku. Podstawą do wypłaty odszkodowania może być również notatka służbowa funkcjonariuszy, którzy orzekli winę kierowcy. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłacenie zadośćuczynienia, chyba, że okoliczności zdarzenia są nie do końca jasne i wymagają szerszego postępowania.

Może się zdarzyć sytuacja, w której odszkodowanie komunikacyjne będzie zbyt niskie. Pasażerowie mają możliwość zgłoszenia sprawy specjalistycznej firmie odszkodowawczej, która najpierw spróbuje wynegocjować wyższe odszkodowane w firmie ubezpieczeniowej, a gdy ta metoda zawiedzie, będzie reprezentować interesy poszkodowanych pasażerów przed sądem.