Browsed by
Kategoria: rehabilitacja warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja jest  podstawową składową rozwoju socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja jest zespołem działań, które mają na celu przywrócenie lub kształtowanie u ludzi niepełnosprawnych optymalnych, utraconych funkcjo biologicznych, społecznych i rodzinnych. Tak definiowana rehabilitacja odnosi się także do osób, które urodziły się zdrowie i pełnosprawne i w trakcie swojego życia utraciły swoją sprawność i optymalne. W wielu przypadkach rehabilitacja odnosi się także do dzieci urodzonych z niepełnosprawnością lub dzieci, które w okresie początkowym swojego życia stały się niepełnosprawne i potrzebują profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej.

Na pierwszy plan wysuwa się zawsze aspekt medyczny. Prężny rozwój metod leczniczych i diagnostycznych pozwala ratować ludzkie życie i zdrowie, nawet w sytuacjach bardzo trudnych, które jeszcze kilka lat temu prowadziły niechybnie do śmierci. Niestety, nie we wszystkich przypadkach możliwy jest powrót do pełni sprawności. Coraz więcej osób staje się niepełnosprawnymi przez cały okres życia, co jednak nie oznacza rezygnacji z rehabilitacji. Jest ona kluczowa dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia i utrzymania odpowiedniej kondycji fizycznej. Odpowiednio prowadzone ćwiczenia pozwolą zachować sprawność na poziomie co najmniej zadowalającym.

Rehabilitacja Warszawa w kontekście naukowym rozumiana jest jako ciągły i trwający proces, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla osoby niepełnosprawnej, aby ta mogła powrócić do pełnego zdrowia. Obecność odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych pozwala na powrót do pełnej sprawności organizmu. Dzięki temu możliwy jest szybki powrót osoby niepełnosprawnej do rodziny i społeczeństwa. W celu uzyskania zadowalającego stanu zdrowia konieczne jest połączenie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej i zawodowej jest wczesna rehabilitacja medyczna. Im wcześniej zostanie ona rozpoczęta, tym szybciej możliwy jest powrót do pełnej sprawności.