Browsed by
Tag: kardiolog warszawa

Kardiolog Warszawa – telemedycyna.

Kardiolog Warszawa – telemedycyna.

Kardiolog Warszawa – telemedycyna.

Telemedycyna według kardiologa dr. Radosława Sierpińskiego z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie jest to leczenie na odległość, bez bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Jest innowacyjną formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączącą różne elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki nowym technologiom, telemedycyna łamie geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji, obrazów USG, zdjęć rentgenowskich czy TK lub MRI. Pozwala to postawić diagnozę na odległość. W dobie starzejącego się społeczeństwa, telemedycyna jest narzędziem pozwalającym na osiągnięcie wysokiej efektywności świadczeń usług zdrowotnych.

Kardiolog Warszawa – telemonitoring – nie-nowość – ale wciąż luksus. Efektywność i bezpieczeństwo systemów i urządzeń wykorzystywanych do usług telemedycznych, w tym w kardiologii, potwierdzają liczne badania kliniczne. Zbadano wykorzystanie urządzeń do zdalnego monitorowania (RM) urządzeń wszczepialnych, takich jak: stymulatory serca (IPG), kardiowertery-defibrylatory (ICD) i urządzenia do resynchronizacji (CRT), systemów do telemonitorowania oraz teleopieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, a także systemów do prowadzenia telerehabilitacji chorych z problemami kardiologicznymi (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca). Wysoko oceniana jest możliwość prowadzenia konsultacji na odległość z wykorzystaniem technologii mobilnej, tzw. telekonsultacji, celem ustalenia dalszego postępowania w przypadku pacjentów ze złożonymi problemami kardiologicznymi.

Kardiolog warszawa– Telekardiologia ma przyszłość.

Do najprężniej rozwijających się nurtów telemedycyny jest telekardiologia. Dzięki rozwiązaniom telekardiologicznych, chorzy nie muszą wychodzić nawet z domu by być pod stałą kontrolą kardiologa. W Polsce jedną z najszybciej rozwijających się usług z zakresu telekardiologii jest mobileHolter czy TeleEKG,

Usługi telekardiologiczne dzielimy na:

– usługi telekardiologiczne abonamentowe – pacjenta rejestruje się w Ośrodku Diagnostyki Kardiologicznej, gdzie gromadzone są informacje o jego chorobie i leczeniu,

– usługi telekardiologiczne ogólnodostępne – z wyodrębnionymi punktami usług telekardiologicznych wyposażonymi w specjalny telefonu (Kardiotelefon), mające możliwość kontaktu z aparatami analogowymi TeleEKG.

Kardiolog Warszawa – e-kardiolog. Centrum Telekardiologii w Warszawie ulokowane jest w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, pod kierownictwem Dr hab. n. med. Ewy Piotrowicz. Centrum zajmuje się realizacją i nadzorem procedur telemedycznych, a w szczególności:

-teleopieki kardiologicznej poprzez codzienną analizę danych z telemonitorowania objawów, EKG czy ciśnienia tętniczego,

-home-monitoringu urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT-D) chorych z niewydolnością serca,

– telerehabilitacji kardiologicznej, uwzględniającej przygotowanie pacjentów do realizacji procedury,

-tele event holter EKG – ocena zdarzeń,

-tele holter EKG,

-tele monitorowanie ciśnienia tętniczego,

-telekonslutacji kardiologicznych.

Kardiolog Warszawa – co to są choroby układu sercowo-naczyniowego?

Kardiolog Warszawa – co to są choroby układu sercowo-naczyniowego?

Kardiolog Warszawa – co to są choroby układu sercowo-naczyniowego?

Choroby serca stanowią około 50% wszystkich zgonów (dziennie z tego powodu umiera w Polsce około 500 osób, rocznie nawet 180 000). Są najczęstszą przyczyną hospitalizacji oraz rosnącej niepełnosprawności społeczeństwa, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Pomimo bardzo dobrych metod diagnostycznych i nowoczesnych sposobów leczenia dolegliwości ze strony układu krwionośnego, ich występowanie w naszym kraju jest o wiele wyższe niż na Zachodzie. Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego co trzeciemu Polakowi doskwiera choroba serca, a częstość nowych zachorowań wzrasta. Choroby układu sercowo- naczyniowego można leczyć i można wyleczyć, niekiedy można ograniczyć ich progresję i zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań.

Kardiolog Warszawa – Co jest przyczyną chorób układu krwionośnego? Choroby sercowo-naczyniowe wywołuje wiele czynników. Najbardziej niebezpiecznym jest, jeśli występują jednocześnie kilka z poniższych, tj.: nadwaga, otyłość, stres i stany depresyjne, brak lub niska aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta uboga w składniki odżywcze, palenie papierosów, wysoki cholesterol, nietolerancja glukozy, podeszły wiek, płeć – mężczyźni, występowanie w rodzinie chorób serca.

Kardiolog Warszawa – Rodzaje chorób układu sercowo-naczyniowych. Do najważniejszych chorób układu sercowo- naczyniowego grupując ich według dotkniętych struktur zaliczamy:

– serce: chorobę niedokrwienną serca, ostre zespoły wieńcowe, niewydolność mięśnia sercowego, kardiomiopatię, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca,

– żyły: przewlekła niewydolność żylna, żylaki, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,

– nadciśnienie tętnicze – z nadciśnieniem mamy do czynienia w przypadku podwyższonego ciśnienia tętniczego,

– niewydolność serca – jest to dolegliwość związana z nieprawidłową pracą serca, niemożnością pompowania właściwej ilości krwi bogatej w składniki odżywcze i tlen,

– zawał serca – spowodowany jest brakiem dopływu krwi do mięśnia sercowego przez dłuższy czas. Do zawału serca przyczynia się otyłość oraz nadciśnienie tętnicze,

– arytmia serca – prowadzi do nieprawidłowej miarowości serca,

– udar mózgu – jego konserwacją jest zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Wyróżniamy niedokrwienny lub krwotoczny udar mózgu. U pacjentów z udarem mózgu występuje m.in.: niedowład kończyn i asymetria twarzy,

– choroba reumatyczna serca – zwana gorączką reumatyczną, prowadzi do zapalenia stawów i serca objawiające się dusznościami oraz bólami w klatce piersiowej, niekiedy tachykardią, kołataniem serca i obrzękiem kostek i podudzi.

Kardiologia Warszawa – Ranking szpitali i oddziałów szpitalnych 2018 w zakresie kardiologii. Według rankingu szpitali i oddziałów szpitalnych 2018 opracowanego przez czasopismo „Menedżer Zdrowia” i „Wprost” w części:

– kardiologicznej trzecie miejsce zajęły: Instytut Kardiologii w Warszawie – Klinika Wad Nabytych Serca, Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Klinika Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Klinika Wad Wrodzonych Serca, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Oddział Szybkiej Diagnostyki, Oddział Kardiomiopatii, Oddział Zaburzeń Rytmu Serca,

– kardiochirurgicznej również trzecią lokatę uzyskał Instytut Kardiologii w Warszawie – Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii.