Dobra rehabilitacja Warszawa

Dobra rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja medyczna to zespół kompleksowych działań, które wykonywane są na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie lub fizycznie. Celem tych działań jest przywrócenie osobie pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej i osiągnięcie stanu zdrowia, który pozwalał będzie brać czynny udział w życiu społecznym. Rehabilitacja jest niezbędnym elementem procesu terapeutycznego, który pozwala osiągnąć zadowalający stan zdrowia. Prawidłowo przeprowadzona daje szanse 100% wyleczenia. Ze względu na różne rodzaje rehabilitacji, za kluczowy czynnik uznaje się odpowiedni dobór rodzaju rehabilitacja i toru leczenia. Dużą popularnością cieszy się rehabilitacja neurologiczna, która prowadzona jest najczęściej przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, który składa się z lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, pielęgniarek i psychologów. Tak przeprowadzona rehabilitacja, opiewająca w różnego rodzaju bodźce pozwala osiągnąć pełnie zdrowia. Prekursorem rehabilitacji na świecie jest Howard Rusk. W Polsce natomiast jednym z najpopularniejszych propagatorów jest Wiktor Dega. Podkreśla ona znaczenie rehabilitacji w kontekście procesu medycznego i społecznego. Rehabilitacja ruchowa, przeprowadzona najczęściej przez fizjoterapeutów ma na celu usprawnienie działań osób, posiadających dysfunkcje ruchowe. Często terapia połączona jest z popularnymi zabiegami fizykoterapeutycznymi – laserem, polem magnetycznym, ultradźwiękami i prądami TENS.

Dobra rehabilitacja Warszawa

W Polsce możemy spotkać się z klasycznym modelem rehabilitacji, którego twórcami byli Marian Weiss i Aleksander Hulek. Opiera się ona na podstawowych czterech elementach, między innymi:

  • powszechności, mówiącej o tym, że każdy człowiek posiada prawo do rehabilitacji, bez względu na to w jakim jest wieku i jakie posiada rokowania
  • wczesności, która traktuje o tym, że im szybciej rehabilitacja zostanie podjęta, tym większa jest szansa na to, że chory zostanie wyleczony
  • kompleksowości, która gwarantuje szerokie spectrum działania. Specjaliście skupiają się wówczas na wielu dziedzinach sfery życia pacjenta, między innymi fizycznej, duchowej, psychicznej. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu wielu terapii i technik
  • ciągłości, odpowiednio przeprowadzony proces powinien być ciągły i kontynuowany, aż do zakończenia