Browsed by
Kategoria: rehabilitacja warszawa

Rehabilitacja jako sposób na powrót do sprawności

Rehabilitacja jako sposób na powrót do sprawności

Rehabilitacja jako sposób na powrót do sprawności

Dla każdego z nas sprawność jest bardzo istotna. Dzięki niej możemy wykonywać codzienne czynności, pracować i czerpać w pełni z uroków życia. Czasami zdarza się, że na skutek choroby, czy wypadku zostaje utracona. W takich przypadkach rehabilitacja okazuje się bardzo pomocna, niekiedy to jedyny sposób na powrót do sprawności.

Na czym polega rehabilitacja?

Zarówno wypadek, jak i choroba może przytrafić się każdemu z nas i spowodować zaburzenia sprawności. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest rehabilitacja warszawa żoliborz. Celem rehabilitacji jest zapewnienie pacjentom jak najszybszego powrotu do samodzielnego funkcjonowania. Aby tak się stało, powinno się ją wdrożyć jak najwcześniej. To jednak bardziej złożony proces niż by się mogło wydawać, gdyż zależy od choroby, jak również stanu zdrowia pacjenta. I tak przykładowo, po udarze pacjenci poddawani są rehabilitacji jeszcze podczas pobytu w szpitalu, wtedy uczy się ich sadzania, pionizacji oraz chodzenia. W późniejszym etapach rehabilitacja zostaje wzbogacona o zajęcia manualne, poprawiające kondycję oraz rozwój. Z kolei rehabilitacja kardiologiczna obejmuje kompleksowe działania, czyli nie tylko poprawę jakości życia i funkcjonowania, ale również prewencję i leczenie schorzeń układu krążenia .

Jak długo trwa powrót do sprawności?

Czas trwania rekonwalescencji w każdym przypadku bywa inny. Zależy od przede wszystkim od stanu pacjenta, a dokładniej mówiąc od poziomu niepełnosprawności. Przy znacznej niepełnosprawności proces rehabilitacji zwykle jest dłuższy i wymaga większego zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i jego fizjoterapeuty. W lżejszych przypadkach czas powrotu do dawnej sprawności bywa krótszy, może trwać od kilkunastu dni, do kilku miesięcy. To oczywiście nigdy nie stanowi reguły, bo każdy przypadek jest inny i nie da się tego z góry określić. Niektórzy już nigdy nie odzyskują pełnej sprawności i w takich przypadkach rehabilitacja ma na celu przygotowanie ich do nowej sytuacji.

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja jest  podstawową składową rozwoju socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja jest zespołem działań, które mają na celu przywrócenie lub kształtowanie u ludzi niepełnosprawnych optymalnych, utraconych funkcjo biologicznych, społecznych i rodzinnych. Tak definiowana rehabilitacja odnosi się także do osób, które urodziły się zdrowie i pełnosprawne i w trakcie swojego życia utraciły swoją sprawność i optymalne. W wielu przypadkach rehabilitacja odnosi się także do dzieci urodzonych z niepełnosprawnością lub dzieci, które w okresie początkowym swojego życia stały się niepełnosprawne i potrzebują profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej.

Na pierwszy plan wysuwa się zawsze aspekt medyczny. Prężny rozwój metod leczniczych i diagnostycznych pozwala ratować ludzkie życie i zdrowie, nawet w sytuacjach bardzo trudnych, które jeszcze kilka lat temu prowadziły niechybnie do śmierci. Niestety, nie we wszystkich przypadkach możliwy jest powrót do pełni sprawności. Coraz więcej osób staje się niepełnosprawnymi przez cały okres życia, co jednak nie oznacza rezygnacji z rehabilitacji. Jest ona kluczowa dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia i utrzymania odpowiedniej kondycji fizycznej. Odpowiednio prowadzone ćwiczenia pozwolą zachować sprawność na poziomie co najmniej zadowalającym.

Rehabilitacja Warszawa w kontekście naukowym rozumiana jest jako ciągły i trwający proces, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla osoby niepełnosprawnej, aby ta mogła powrócić do pełnego zdrowia. Obecność odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych pozwala na powrót do pełnej sprawności organizmu. Dzięki temu możliwy jest szybki powrót osoby niepełnosprawnej do rodziny i społeczeństwa. W celu uzyskania zadowalającego stanu zdrowia konieczne jest połączenie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej i zawodowej jest wczesna rehabilitacja medyczna. Im wcześniej zostanie ona rozpoczęta, tym szybciej możliwy jest powrót do pełnej sprawności.