Browsed by
Autor: adminpieholzaplecza

Rehabilitacja kolana Warszawa

Rehabilitacja kolana Warszawa

Staw kolanowy jest stawem złożonym, który przy intensywnej aktywności fizycznej przejmuje duże obciążenia i odpowiada za stabilizacje i pionizacje niemal całego ciała. Efektem tego są liczne przeciążenia stawu i częstsze urazy. Do najpopularniejszych schorzeń należy:

  • zerwanie więzadła krzyżowego przedniego
  • zerwanie więzadeł bocznych – piszczelowego i strzałkowego
  • uszkodzenie łąkotek – bocznej i przyśrodkowej
  • uszkodzenia rzepki i chrząstki stawowej

W zależności od typu urazu i sił działających na staw dochodzi do degeneracji – naciągnięć, skręceń, stłuczeń, naderwań lub zerwań. Kluczowym elementem stawu kolanowego jest więzadło krzyżowe przednie, odpowiadające za stabilizacje całego ciała. Jest ono narażone na przeciążenia, głównie u osób uprawiających sporty, takie jak piłka nożna, koszykówka,

Znaczenie ACL

Więzadło krzyżowe przednie, w skrócie ACL (anterior cruciate ligament) jest podstawową strukturą stabilizującą kolano. Umiejscowione jest na wewnętrznej powierzchni bocznej kłykcia kości udowej i biegnie skośnie do dołu i przyśrodkowo. Kończy się na polu między kłykciowym przednim kości piszczelowej. Więzadło składa się z dwóch pęczków, przednio-przyśrodkowego i pęczka tylno-bocznego. Na urazy szczególnie narażone jest to pierwsze. Średnie wymiary więzadła to około 4cm długości i 1cm szerokości. Więzadło odżywiane jest przez tętnicę środkową kolana i tętnice dolne kolan. Najczęstszym objawem zerwania więzadła krzyżowego jest krwawienie wewnątrz stawu, świadczące o przerwaniu ciągłości tętnicy. Podstawowym składnikiem budulcowym więzadła jest woda i kolagen – odpowiednio 60% i 35%. Odżywia je także elastyna (5%).

Rehabilitacja kolana Warszawa – działanie pooperacyjne

Postępowanie pooperacyjne podzielone jest na kilku etapów. Pierwszym z nich jest wczesnooperacyjne napinanie mięśni, chód o kulach z delikatnym obciążeniem stopy, mobilizacja blizn i bierne zginanie stawu. Dochodzą do tego elementy pracy z fizjoterapeutą, Działania zależne są od kilku czynników. Między innymi od stopnia wytrenowania pacjenta, miejsca przeszczepu, wieku i czasu, który upłynął do operacji.

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja Warszawa

Rehabilitacja jest  podstawową składową rozwoju socjalnego każdego nowoczesnego kraju. Rehabilitacja jest zespołem działań, które mają na celu przywrócenie lub kształtowanie u ludzi niepełnosprawnych optymalnych, utraconych funkcjo biologicznych, społecznych i rodzinnych. Tak definiowana rehabilitacja odnosi się także do osób, które urodziły się zdrowie i pełnosprawne i w trakcie swojego życia utraciły swoją sprawność i optymalne. W wielu przypadkach rehabilitacja odnosi się także do dzieci urodzonych z niepełnosprawnością lub dzieci, które w okresie początkowym swojego życia stały się niepełnosprawne i potrzebują profesjonalnej opieki rehabilitacyjnej.

Na pierwszy plan wysuwa się zawsze aspekt medyczny. Prężny rozwój metod leczniczych i diagnostycznych pozwala ratować ludzkie życie i zdrowie, nawet w sytuacjach bardzo trudnych, które jeszcze kilka lat temu prowadziły niechybnie do śmierci. Niestety, nie we wszystkich przypadkach możliwy jest powrót do pełni sprawności. Coraz więcej osób staje się niepełnosprawnymi przez cały okres życia, co jednak nie oznacza rezygnacji z rehabilitacji. Jest ona kluczowa dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia i utrzymania odpowiedniej kondycji fizycznej. Odpowiednio prowadzone ćwiczenia pozwolą zachować sprawność na poziomie co najmniej zadowalającym.

Rehabilitacja Warszawa w kontekście naukowym rozumiana jest jako ciągły i trwający proces, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla osoby niepełnosprawnej, aby ta mogła powrócić do pełnego zdrowia. Obecność odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych pozwala na powrót do pełnej sprawności organizmu. Dzięki temu możliwy jest szybki powrót osoby niepełnosprawnej do rodziny i społeczeństwa. W celu uzyskania zadowalającego stanu zdrowia konieczne jest połączenie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej i zawodowej jest wczesna rehabilitacja medyczna. Im wcześniej zostanie ona rozpoczęta, tym szybciej możliwy jest powrót do pełnej sprawności.